1. Informacje oglne.

 1. 1. Operatorem Serwisu www.pw-budmet.pl jest Przedsibiorstwo Wielobranowe BUDMET, ul. Koobrzeska 37, 78-600 Wacz.
 2. 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o uytkownikach i ich zachowaniu w nastpujcy sposb:
  1. 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. 2. Poprzez zapisywanie w urzdzeniach kocowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. 3. Poprzez gromadzenie logw serwera www

2. Informacja o plikach cookies.

 1. 1. Serwis korzysta z plikw cookies.
 2. 2. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowi dane informatyczne, w szczeglnoci pliki tekstowe, ktre przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu i przeznaczone s do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z ktrej pochodz, czas przechowywania ich na urzdzeniu kocowym oraz unikalny numer.
 3. 3. Podmiotem zamieszczajcym na urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujcym do nich dostp jest operator Serwisu.
 4. 4. Pliki cookies wykorzystywane s w nastpujcych celach:
  1. 1. tworzenia statystyk, ktre pomagaj zrozumie, w jaki sposb Uytkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych, co umoliwia ulepszanie ich struktury i zawartoci;
  2. 2. utrzymanie sesji Uytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziki ktrej Uytkownik nie musi na kadej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i hasa;
  3. 3. okrelania profilu uytkownika w celu wywietlania mu dopasowanych materiaw w sieciach reklamowych, w szczeglnoci sieci Google.
 5. 5. W ramach Serwisu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plikw cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?stae? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? s plikami tymczasowymi, ktre przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyczenia oprogramowania (przegldarki internetowej). ?Stae? pliki cookies przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika przez czas okrelony w parametrach plikw cookies lub do czasu ich usunicia przez Uytkownika.
 6. 6. Oprogramowanie do przegldania stron internetowych (przegldarka internetowa) zazwyczaj domylnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urzdzeniu kocowym Uytkownika. Uytkownicy Serwisu mog dokona zmiany ustawie w tym zakresie. Przegldarka internetowa umoliwia usunicie plikw cookies. Moliwe jest take automatyczne blokowanie plikw cookies Szczegowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegldarki internetowej.
 7. 7. Ograniczenia stosowania plikw cookies mog wpyn na niektre funkcjonalnoci dostpne na stronach internetowych Serwisu.
 8. 8. Pliki cookies zamieszczane w urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu i wykorzystywane mog by rwnie przez wsppracujcych z operatorem Serwisu reklamodawcw oraz partnerw.
 9. 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatnoci tych firm, aby pozna zasady korzystania z plikw cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatnoci Google Analytics
 10. 10. Pliki cookie mog by wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeglnoci sie Google, do wywietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki uytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog zachowa informacj o ciece nawigacji uytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. 11. W zakresie informacji o preferencjach uytkownika gromadzonych przez sie reklamow Google uytkownik moe przeglda i edytowa informacje wynikajce z plikw cookies przy pomocy narzdzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3. Logi serwera.

 1. 1. Informacje o niektrych zachowaniach uytkownikw podlegaj logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s wykorzystywane wycznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsugi wiadczonych usug hostingowych.
 2. 2. Przegldane zasoby identyfikowane s poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog podlega:
  1. 1. czas nadejcia zapytania,
  2. 2. czas wysania odpowiedzi,
  3. 3. nazw stacji klienta ? identyfikacja realizowana przez protok HTTP,
  4. 4. informacje o bdach jakie nastpiy przy realizacji transakcji HTTP,
  5. 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez uytkownika (referer link) ? w przypadku gdy przejcie do Serwisu nastpio przez odnonik,
  6. 6. informacje o przegldarce uytkownika,
  7. 7. Informacje o adresie IP.
 3. 3. Dane powysze nie s kojarzone z konkretnymi osobami przegldajcymi strony.
 4. 4. Dane powysze s wykorzystywane jedynie dla celw administrowania serwerem.

4. Udostpnienie danych.

 1. 1. Dane podlegaj udostpnieniu podmiotom zewntrznym wycznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. 2. Dane umoliwiajce identyfikacj osoby fizycznej s udostpniane wyczenie za zgod tej osoby.
 3. 3. Operator moe mie obowizek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowanionym organom na podstawie zgodnych z prawem da w zakresie wynikajcym z dania.

5. Zarzdzanie plikami cookies ? jak w praktyce wyraa i cofa zgod?

 1. 1. Jeli uytkownik nie chce otrzymywa plikw cookies, moe zmieni ustawienia przegldarki. Zastrzegamy, e wyczenie obsugi plikw cookies niezbdnych dla procesw uwierzytelniania, bezpieczestwa, utrzymania preferencji uytkownika moe utrudni, a w skrajnych przypadkach moe uniemoliwi korzystanie ze stron www
 2. 2. W celu zarzdzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniej przegldark internetow/ system i postpuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry